Topná rohož 9m2

Rozměry šířka 0,5m x délka 18m. Topný kabel rohože je aplikován v hliníkové fólii, vyztužené tkaninou s mechanickou odolností. Instalace je stejná jako u běžných topných rohoží (nastřižením tkaniny), pouze je nutné jednotlivé pásy vodivě propojit – hliníková fólie je připojena na ochranný vodič a plní funkci ochranné mříže (v balení je Al propojovací samolepící páska).
Rohož je provedena jako dvoužilová, s jedním připojovacím vodičem délky 3m, síla rohože je 2mm.

Skladba podlahy:

1) Laminátová plovoucí podlaha

2) Topná rohož 

3) Kročejová izolace plovoucí podlahy

4) Instalační trubka se senzorem teploty 

5) Betonová vrstva

skladem
10 272,90 Kč
s DPH
8 490,00 Kč
bez DPH

Instalace prvků musí být vždy provedena ve shodě s místními stavebními předpisy a s pravidly pro elektroinstalace.
Zapojení musí provádět výhradně elektrotechnik s platnou Vyhl.50/1978Sb.
Nutno dodržet při instalaci Normu ČSN 33 2000-7-753 ed.2.
Při nedodržení této Normy dodavatel odmítá Záruku nad výrobkem.