Výroba topných smart - chytrých kabelů.

Naše firma iKABEL vám vyrobí smart kabelový topný okruh tzv. na míru. Nemusíte tedy platit za metry navíc, které nepotřebujete. Topným smart kabelovým okruhem zajistíte nezamrzající potrubí, ventily, vodoměry, klimatizace, venkovní nájezdy, napáječky zvířat, schody aj. Velmi vhodné v zemědělství, průmyslu ale i pro domácí aplikace. smart topné kabely vlastní Certifikát pro styk s potravinami. Tyto kabely jsou dle nové Normy (pitná voda i pro dobytek) nutné používat i v zemědělství pro ochranu napáječek proti zamrznutí. Topné smart kabelové okruhy jsou až o 30% úspornější než topné kabely s konstantním výkonem a lze je použít ve všech aplikacích.

Námi vyrobené SMART topné kabelové okruhy zajišťují tyto znaky:

 • Energeticky efektivní, automaticky mění svůj výkon v závislosti na změnách teploty potrubí.
 • Snadná instalace, lze zkrátit na místě na libovolnou délku (až do max. délky okruhu), která je vyžadována, aniž by se plýtvalo kabelem.
 • Nízké náklady na instalaci.
 • Téměř nulové náklady na údržbu. 
 • Nepřehřívá se, nehrozí vyhoření, přestože se kabel překříží → kabel se může křížit.
 • Vhodné pro použití ve všech druzích prostředí.
 • Připojení k napájení pomocí silových kabelů na míru sníží dobu instalace.
 • Ekonomický provoz i bez termostatu.

Popis

Samoregulační topný kabel po celé své délce reaguje na změnu okolních teplot a těmto teplotním změnám samoregulační topný kabel přizpůsobí svůj topný výkon.

Pokud se teplota okolního prostředí samoregulačního topného kabelu snižuje, odpor samoregulačního topného prvku na bázi polymeru a uhlíku samoregulačního topného kabelu se snižuje a v souvislosti s tím se zvyšuje topný výkon samoregulačního topného kabelu.

Naopak pokud se teplota okolního prostředí samoregulačního topného kabelu zvyšuje, odpor samoregulačního topného prvku na bázi polymeru a uhlíku samoregulačního topného kabelu se zvyšuje a v souvislosti s tím se snižuje jeho topný výkon. Regulaci topného výkonu v závislosti na okolní teplotě prostředí má samoregulační topný kabel po celé své délce.

Aplikace

Tento druh samoregulačního topného kabelu lze úspěšně vzhledem ke konstrukčnímu provedení využívat k topení, ohřevu, udržování teplot a ochraně zařízení před zamrznutím potrubí, dešťových okapů a svodů, kádí, nádrží, tanků, cisteren, armatur, čerpadel, vzduchotechniky, klimatizace, skrápěcích systémů, podlahového vytápění, udržování teploty teplé vody, ohřev kompresorů, vodních napájecích soustav, ochrana před zamrznutím požárních rozvodů vody, stáčecích systémů, venkovních ploch, ochrana rostlin, vytápění skleníků a transportních systémů různých médií. OCHRANA PALEM proti mrazu...

Jistě vás zajímá, jak dopadly palmy po zimním období chráněny našimi SMART topnými kabely.. Viz video:

https://youtu.be/jg1Ezhz-SuU?si=1CVuS0BvXp6gxnql

Výrobní řada smart topných kabelů je vhodná pro domácí, stavební, průmyslové aplikace a zemědělství.

Varianty opláštění:

R – samozhášivý termoplastický svrchní plášť poskytuje ochranu proti:

 • anorganických chemických látkám
 • oděru a protržení
 • poškození nárazem

T – vysokoteplotní teflonový svrchní plášť poskytuje ochranu proti:

 • vystavení organickým nebo korozívním roztokům a párám

Technické i ekonomické řešení a návrh instalace včetně montážního příslušenství vypracujeme na míru dle požadavku. 

Příklady použití smart (chytrých) kabelů:

Ochrana jakéhokoliv druhu potrubí, ventilů, vodoměrů apod. před zámrazem, ochrana palem.

   

  Aplikace kabelu je určena vně potrubí, s přechodovým prvkem i uvnitř potrubí. VHODNÉ i na plastové potrubí!

 Domovní aplikace Průmyslová aplikace Aplikace v zemědělství

 


 

Aplikace topného kabelu ve vjezdu do obchodního centra Frýda. Pohled termokamery a montáže.

 

 


 

Aplikace topného kabelu v okapu a okapovém svodu přes nerezový ochranný prvek iLUG.